Bu yazımızda hem kendi ürünlerimizi sizlere daha iyi ifade edebilmek için hem de genel anlamda çevrecilik ile ilgili devrim yaratan vegan derinin önemi için bahsediyor olacağız. Öncelikle vegan nedir, ne demektir? Vegan ya da veganizm; hayvan kullanımı yoluyla elde edilen her türlü ürünü ve yan ürünleri tüketmeyi reddetmektir.

Vegan deri ise yine aynı şekilde hiçbir hayvansal ürün kullanılmadan üretilen çevre dostu bir deridir. Doğal deri denilen yani hayvan kullanımı ile üretilen deri ile arasında görsel olarak bir fark hemen hemen bulunmamakla beraber vegan deri doğal deriye nazaran daha az esnek olmakla birlikte doğal deri daha gözeneklidir.

Üretim aşamasında da iki deri birbirinden hem materyaller hem de ekonomik anlamda oldukça farklılık gösterir. Tabii olarak vegan derinin üretim süreci daha az maliyetlidir ve bu son aşamada ürünün fiyatına da yasnımaktadır. Plastik bir kaplamanın bir kumaş desteğe bağlanması vegan deri yapımının en yaygın yoludur. Buradaki plastik materyal ise çeşitlilik gösterir ve tercih edilen plastik materyalin çeşidi ürünün son tahlilde çevre dostu olup olmadığını tanımlar.

Doğal deri ve deyim yerindeyse gösteriş için hayvan katliamına tepkilerin gündemde oluşu çok yeni bir tarihe dayanmamakla beraber bu kadar popülarite kazanması oldukça yeni diyebiliriz. Biz de ürünlerimizle başta doğa döngüsünün en güçlü halkası olan hayvanları korumakla beraber çevre dostu bir iş yapmak amacıyla bu yola çıktık. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz.